The Way Way Back

ปิดเทอมนั้นไม่มีวันลืม (The Way Way Back) เรื่องย่อ The Way Way Back เริ่มต้นด้วยคนสี่คนในรถที่เทรนต์ (สตีฟคาเรล) ขับรถแฟนสาวของเขาแพม (โทนีคอลเล็ตต์ …

ภาพยนตร์ ปิดเทอมนั้นไม่มีวันลืม (The Way Way Back)Read More »